Pressmeddelande

Riksdagens EU-debatt på onsdag ställs in

Publicerat: 17 november 2020 klockan 10.49

Med anledning av den förvärrade smittspridningen i Sverige har talmannen och gruppledarna diskuterat lämpligheten i att på onsdag som planerat hålla den EU-politiska partiledardebatten. Talmannen har efter samrådet med gruppledarna fattat beslutet att ställa in EU-debatten.

– Jag vill med det här beslutet sända signalen till svenska folket att läget är mycket allvarligt och att även riksdagen behöver ompröva verksamhet som inte är absolut nödvändig. Det är fortsatt viktigt att riksdagen fungerar även under coronapandemin. Partiledardebatten har dock ingen koppling till något beslutsärende och kan därför ställas in utan att det påverkar riksdagens konstitutionella funktioner negativt, säger talman Andreas Norlén.

– Det är inte heller lämpligt att i det här läget samla alla partiledarna i samma lokal. Det skulle även kunna uppfattas som mindre relevant att nu genomföra en debatt där partiledarna i huvudsak ska fokusera på EU-dimensionen av svensk politik, även om också mycket av diskussionen på EU-nivå rör hanteringen av pandemin, fortsätter Andreas Norlén.

Talmannen och gruppledarna kommer att överväga en annan form för att före årets slut debattera aktuella EU-frågor.

För mer information

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, telefon 08-786 59 14, e-post pernilla.eldblom@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 08-786 59 14