Pressmeddelande

KU granskar regeringens hantering av coronakrisen

Publicerat: 26 juni 2020 klockan 12.10

Konstitutionsutskottet, KU, har enats om att inrikta granskningen av regeringens hantering av coronakrisen mot hur regeringsmakten har utövats utifrån ett bredare konstitutionellt perspektiv. 

Inom konstitutionsutskottet har planeringen påbörjats av granskningen av regeringens hantering av coronakrisen. Partierna i utskottet har enats om att granskningen inte bör begränsas till de anmälningar som kommit in till utskottet utan den bör inriktas mot hur regeringsmakten har utövats utifrån ett bredare konstitutionellt perspektiv.

Den närmare inriktningen kommer att diskuteras vidare när utskottet återsamlas efter sommaren.

Utskottets uppgift att granska regeringen är en del av riksdagens kontrollmakt enligt 13 kapitlet regeringsformen.

Mer information

Karin Enström, ordförande, konstitutionsutskottet, e-post: karin.enstrom@riksdagen.se, telefon: 08-786 57 02

Tidigare pressmeddelanden

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00