Pressmeddelande

Riksdagen kallas in för att behandla pandemilag

Publicerat: 23 december 2020 klockan 14.33

Riksdagen kallas in första veckan i januari för att behandla en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19, den så kallade pandemilagen.

– Min inriktning sedan pandemin bröt ut har varit att riksdagen ska vara redo att göra allt som krävs för att krisåtgärder ska kunna beslutas så snabbt som möjligt. Riksdagen har alltid beredskap för att kalla till sammanträde med kort varsel om det finns behov. Det finns det nu och riksdagen kallas därför in för att hantera ärendet om en tillfällig pandemilag under första veckan i januari, säger talman Andreas Norlén.

Beredningen av ärendet kräver flera sammanträden med kammaren:

  • Måndagen den 4 januari: ett bordläggningsplenum för hänvisning av propositionen till det utskott som ska bereda ärendet.
  • Tisdagen den 5 januari: ett bordläggningsplenum för hänvisning av motioner till utskottet.
  • Torsdagen den 7 januari: ett bordläggningsplenum för bordläggning av utskottets betänkande innan debatten i kammaren.
  • Fredagen den 8 januari: ett arbetsplenum med omröstning.

Vid bordläggningsplenum krävs att en ledamot närvarar i kammaren. Om tjänstgörande talman är en av de vice talmännen (som själva har rösträtt i kammaren) behöver ingen ytterligare ledamot närvara. Enligt en överenskommelse mellan partiernas gruppledare ska 55 ledamöter vara på plats vid omröstning i kammaren.

För mer information

Talmannens presstjänst: 08-786 44 00