Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 9 oktober 2019 klockan 14.00

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 68 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2019.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden särskilt beaktat de löneförändringar under 2019 som ägt rum på arbetsmarknaden.

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

För mer information

  • Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42.
  • Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 070-230 32 05, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se.
Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00