Pressmeddelande

Förste vice talmannen besöker Uppsala

Publicerat: 5 november 2019 klockan 13.47

Förste vice talman Åsa Lindestam (S) besöker Uppsala län den 89 november. Programmet under de två dagarna har fokus på demokrati och görs som ett led i riksdagens firande av demokratins genombrott för hundra år sedan. Besöket genomförs i samarbete med landshövding Göran Enander.

– Riksdagen firar hela Sveriges demokrati, och jag ser fram emot besöket och vernissagen i Uppsala. Vi vill öka kunskapen om demokratins genombrott. Syftet är också att inspirera till samtal om vad demokrati är och om vilka utmaningar demokratin står inför, säger Åsa Lindestam.

Program

Media inbjuds att vara med under programpunkterna nedan.

Fredag 8 november

10.00 Seminarium om demokrati
Plats: Rosendal gymnasium

11.45 Lunch med eleverna i matsalen
Plats: Rosendal gymnasium

13.00 Symposium: Demokratins hälsa idag – och i morgon?
Plats: Uppsala universitet, sal IV Universitetshuset

  • Anförande av Åsa Lindestam, förste vice talman (S)
  • Föreläsning Demokratins avgränsningsproblem: folket och rösträtten av Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap, författare i antologin Demokratins framtid
  • Panelsamtal med Katarina Barrling, seniorkonsult och forskare vid Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF) och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen Uppsala Universitet, redaktör antologin Demokratins framtid, Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap (författare i antologin Demokratins framtid), Folke Tersman, lärostolsprofessor i praktisk filosofi och Thomas Bull, jurist, justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen. Moderator Anna-Sara Lind, forskare, professor i offentlig rätt
  • Frågestund

15.15 Besök på Dag Hammarskjöld-stiftelsen
Plats: Dag Hammarskjöld-stiftelsen, Övre Slottsgatan 2, 753 10 Uppsala

Medverkande: Henrik Hammargren presenterar verksamheten och besöket avslutas med en kransnedläggning vid Dag Hammarskjölds grav

Lördag 9 november

09.45 Studiebesök och demokratisamtal inom ramen för projektet Ge makten vidare
Plats: FUB Uppsala
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Lotte Sederholm, projektledare för Ge makten vidare, Mikael Waldén, Allmänna arvsfonden

11.30 Studiebesök på föreningen Tjejers rätt i samhället
Plats: TRIS, Tjejers rätt i samhället
Talesperson: My Hellberg, kanslichef

14.00 Invigning av utställningen Fira demokratin!
Plats: Upplandsmuseet
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Daniel Wetterskog, museichef

14.30 Panelsamtal om demokrati
Plats: Upplandsmuseet, hörsalen
Medverkande: Åsa Lindestam, förste vice talman (S), Daniel Wetterskog, museichef, Helen Lindberg, forskare Uppsala universitet samt två representanter från Röda korsets ungdomsförbund i Uppsala

Bakgrund

För hundra år sedan beslutade riksdagen om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Under åren 2018-2022 firar riksdagen demokratins genombrott.

Som ett led i firandet reser talman Andreas Norlén och de vice talmännen Åsa Lindestam (S), Lotta Johnsson Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) under valperioden runt i hela Sverige med demokrati som tema för besöken.

Mer information om demokratijubileet 

För mer information

Staffan Lindberg, evenemangsprojektledare, 08-786 53 12, staffan.lindberg@riksdagen.se
Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se
Cecilia Irefalk, pressansvarig länsstyrelsen, 010-223 33 26, cecilia.irefalk@lansstyrelsen.se