Pressmeddelande

KU föreslår Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant som nya justitieombudsmän

Publicerat: 2 maj 2019 klockan 13.30

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid torsdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer hovrättslagmannen Katarina Påhlsson och chefsrådmannen, tillika före detta lagmannen Per Lennerbrant till nya justitieombudsmän.

KU:s uppgift är att presentera förslag till nya justitieombudsmän (JO). Beslutet fattas av riksdagens kammare den 15 maj 2019.

Katarina Påhlsson är född 1961 och arbetar sedan 2015 som hovrättslagman i Svea hovrätt. Innan dess arbetade hon som hovrättslagman i Hovrätten för Västra Sverige. Katarina Påhlsson har också tjänstgjort som rådman och sedermera chefsrådman i Göteborgs tingsrätt. Hon har också deltagit som sekreterare och expert i olika statliga utredningar. Katarina Påhlsson är sedan 2017 tredje vice ordförande i Pressens opinionsnämnd och sedan 2015 medlem i Sveriges domstolars internationella expertbas.

Per Lennerbrant är född 1967 och arbetar som chefsrådman vid Stockholms tingsrätt sedan oktober 2018. Dessförinnan arbetade han som lagman vid Eskilstuna tingsrätt. Tidigare arbetade han sammanlagt drygt 14 år i Justitiedepartementet bland annat som departementsråd tillika chef för enheten för processrätt och domstolsfrågor samt som ämnesråd vid straffrättsenheten. Per Lennerbrant har utrett bestämmelser om resning i brottmål och han har även arbetat som tillförordnad universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet.

Katarina Påhlsson och Per Lennerbrant tillträder sin respektive post som JO den 9 september 2019.

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810.

Information om JO:s uppdrag finns på justitieombudsmannens webbplats

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00