Pressmeddelande

Nya löner för riksrevisorerna

Publicerat: 25 juni 2019 klockan 08.00

Riksrevisorernas löner höjs den 1 juli 2019 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.

Riksrevisor Stefan Lundgren, som har det administrativa ansvaret för Riksrevisionen, får 154 700 kronor i månadslön, en höjning med 3 800 kronor.

Riksrevisorer Helena Lindberg får 143 500 kronor i månadslön, en höjning med 3 500 kronor.

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorerna. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, ordförande, telefon 070-398 75 92, e-post lindstroma89@gmail.com

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00