Pressmeddelande

Beslut om direktiv för en parlamentarisk utredning om översyn av riksdagens arbete

Publicerat: 14 juni 2019 klockan 11.24

Riksdagsstyrelsen beslutade den 12 juni att en översyn ska göras av några delar av riksdagens arbete. Det handlar bland annat om tidpunkten för när budgetpropositionen senast ska lämnas, regler om provisorisk budget för det fall riksdagen inte fattar beslut om budgeten i tid, principerna för hur ledamöter i utskotten utses och åtgärder mot ledamöter som väljer att inte delta i riksdagsarbetet.

En parlamentariskt sammansatt kommitté sammankallas under ledning av talmannen för att genomföra översynen. Under den förra valperioden och i samband med regeringsbildningen uppmärksammades ett antal frågor som gäller riksdagens arbete och som bör ses över inom ramen för en parlamentarisk utredning.

I ett tillkännagivande har riksdagen också uppmanat riksdagsstyrelsen att se över frågor om tidpunkten för budgetpropositionens avlämnande och reglerna om provisorisk budget.

Direktiv för en parlamentarisk utredning om översyn av vissa frågor som gäller riksdagens arbete (pdf, 242 kB)

För mer information

Karin Flygare, pressekreterare hos talmannen, 072-235 64 23, karin.flygare@riksdagen.se