Pressmeddelande

Nya arvoden för statsråden

Publicerat: 14 juni 2019 klockan 11.30

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2019 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 176 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 139 000 kronor.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin.

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av ordföranden Ove Nilsson, 070-815 42 82.

Nämndens sekreterare Cecilia Bohlin nås på telefon 08-561 694 49.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00