Pressmeddelande

Efter regeringsbildningen – talmannen initierar analys

Publicerat: 18 januari 2019 klockan 10.35

Fredagen den 18 januari röstade riksdagen för talman Andreas Norléns förslag att utse Stefan Löfven (S) till statsminister. Talmannen välkomnar att den långa regeringsbildningsprocessen nu avslutas och kommer att ta initiativ till en analys av den politiska hösten 2018.

Riksdagen har godkänt talmannens förslag att till ny statsminister utse Stefan Löfven (S). Han avser att bilda en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Voteringsresultatet i kammaren utföll med 115 ja-röster, 153 nej-röster, 77 som avstod och 4 frånvarande. Efter genomfört regeringsskifte vid en särskild konselj inför statschefen, där även talmannen deltar, är talmannens arbete med regeringsbildningen avslutat.

– Det har varit en höst som ingen annan i svensk politik. Regeringsbildningen har med svenska mått mätt varit rekordlång. Grundlagen har prövats i en ovanlig situation. Partierna har manövrerat i ett delvis nytt parlamentariskt landskap och som talman har jag hanterat lägen i processen där inte praxis funnits. Det finns god anledning att analysera den politiska hösten 2018, säger talman Andreas Norlén.

Talmannen kommer därför att ta initiativ till att statsvetare och jurister med inriktning på konstitutionell rätt bjuds in att, under full akademisk frihet, analysera regeringsbildningen, lagstiftningen samt talmannens och partiernas agerande.

- Det är viktigt att vi dokumenterar och analyserar det som skett när olika nyckelaktörer fortfarande har skeendet i färskt minne för att lärdomar ska kunna dras inför framtida regeringsbildningsprocesser, säger talman Andreas Norlén.

Hålltider för regeringsskiftet på måndag den 21 januari meddelas i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister. Den 16 januari lade talmannen inför riksdagen fram förslaget att välja Stefan Löfven (S) till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00