Pressmeddelande

Justerad tidsplan för förslag till statsminister

Publicerat: 14 januari 2019 klockan 15.57

Talman Andreas Norlén har beslutat att lägga fram sitt förslag till statsminister inför riksdagen onsdagen den 16 januari klockan 14.00.

- De besked jag i dag har fått från partiföreträdarna innebär att jag har beslutat att skjuta fram tidpunkten då jag lägger mitt tredje förslag till statsminister inför riksdagen med två dagar. Syftet är att möjliggöra för partierna att nå en lösning, säger Andreas Norlén.

Förslaget kommer att bordläggas i kammaren torsdagen den 17 januari och prövas av riksdagen fredagen den 18 januari klockan 09.00.

Förslaget och första bordläggningen kommer att föregås av nya samtal mellan talmannen och partiföreträdarna. Samtalen hålls under onsdagen den 16 januari och tider meddelas senare.

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Tider för detta meddelas senare.

Om förslaget till statsminister inte tolereras av riksdagen fredagen den 18 januari kommer det fjärde och sista förslaget till statsminister att läggas fram för riksdagen veckan därpå.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare , 08-786 44 00