Pressmeddelande

Omval till kommunfullmäktige i Falun

Publicerat: 7 februari 2019 klockan 15.30

Det blir omval till kommunfullmäktige i Falun. Det beslutade Valprövningsnämnden vid sitt sammanträde den 6 februari. Nämnden bedömer att det fel som förekommit i samband med valet har inverkat på valutgången.

Vid sitt sammanträde onsdagen den 6 februari behandlade Valprövningsnämnden överklaganden av Valmyndighetens och länsstyrelsens beslut att fastställa valen till riksdagen, kommunfullmäktige i Falun och landstingsfullmäktige i Dalarnas län. 

Valprövningsnämnden finner att den omständigheten att en postsäck med 145 fönsterkuvert för förtidsröster av misstag inte kommit Val- och demokratinämnden i Falun tillhanda i tid för att ingå i onsdagsräkningen är en avvikelse enligt vallagen. Valprövningsnämnden bedömer att felet har inverkat på valutgången när det gäller valet till kommunfullmäktige och beslutar att omval ska ske i Falu kommun. 

En ledamot är skiljaktig och anser att rättelse ska ske genom en förnyad sammanräkning. 

Överklagandena som avser valen till riksdagen och landstingsfullmäktige i Dalarnas län avslås av Valprövningsnämnden. 

Beslutet

Valprövningsnämndens beslut 398-2018 m.fl.

För mer information

Annika Sandström, ordförande i Valprövningsnämnden, 073-909 95 08 

Svante O. Johansson, ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden, 070-992 95 29 

Kirsten Dieden, föredragande i Valprövningsnämnden, 072-509 02 11

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00