Pressmeddelande

Talmannen leder delegation till Bryssel

Publicerat: 1 februari 2019 klockan 08.57

Den 5-7 februari leder talman Andreas Norlén en delegation med riksdagsledamöter vid ett besök till Belgien och till EU-institutionerna i Bryssel. Vid det bilaterala besöket möter delegationen talmännen i det belgiska federala parlamentet Siegfried Bracke och Jacques Brotchi. Under besökets EU-del träffar talmannen med delegation Europaparlamentets talman Antonio Tajani, vice talman Mairead McGuinness och kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans.

På programmet vid det bilaterala besöket till Belgien står bland annat möten med talmännen i det belgiska federala parlamentet Siegfried Bracke, talman i det belgiska representanthuset, och senatens president Jacques Brotchi samt möten med utrikesminister Didier Reynders med flera regeringsföreträdare i Belgien. Frågor som ska diskuteras är demokratins utmaningar och möjligheter, konstitutionella frågor och andra bilaterala frågor.

I parlamentet kommer talman Andreas Norlén att besöka det konstitutionella utskottet och där hålla ett seminarium tillsammans med talman Sigfried Bracke och Yves Leterme, generalsekreterare för IDEA. Seminariet tar avstamp i den svenska riksdagens firande av demokratins genombrott i Sverige för hundra år sedan och diskuterar sedan demokratiska utmaningar i dag i Sverige och i Belgien mot bakgrund av IDEAS rapport The Global State of Democracy.

Syftet med EU-delen av resan är att besöka EU:s institutioner för erfarenhetsutbyte och diskussion om aktuella frågor, exempelvis de nationella parlamentens roll i EU-samarbetet, EU:s framtid samt dagsaktuella politiska frågor som brexit och hur demokratin inom EU kan stärkas. Under besöket kommer möten att hållas med bland andra Europaparlamentets talman Antonio Tajani, vice talman Mairead McGuinness och kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, kommissionär Cecilia Malmström och Michel Barnier, kommissionens chefsförhandlare för brexit.

I delegationen ingår riksdagsledamöterna Hans Ekström (S), Åsa Westlund (S), Eskil Erlandsson (C) och Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.

För mer information

Björn Sondén, internationell rådgivare, 08-786 43 49, bjorn.sonden@riksdagen.se
Tuula Zetterman, chef sekretariatet EU-samordning, 08-786 40 64, tuula.zetterman@riksdagen.se
Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65