Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 4 oktober 2018 klockan 11.22

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

För mer information

Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42.

Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 072-333 63 61, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00