Pressmeddelande

Tider för talmannen och regeringsbildningen den 29 oktober

Publicerat: 26 oktober 2018 klockan 12.56

Talman Andreas Norlén träffar Stefan Löfven (S) måndagen den 29 oktober klockan 09.45 för att ta emot slutrapporten om uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

Oavsett resultat av Stefan Löfvens (S) slutrapport bedömer talmannen att samtal med övriga partiföreträdare bör ske utan dröjsmål, för att få del av deras reaktioner och kommentarer med anledning av rapporten. Talman Andreas Norlén har därför kallat även dem till samtal under måndagen.

Samtalen kommer att äga rum på talmannens tjänsterum i Västra riksdagshuset vid följande klockslag:

  • 12.00 Moderaterna
  • 12.30 Sverigedemokraterna
  • 13.00 Centerpartiet
  • 13.30 Vänsterpartiet
  • 14.00 Kristdemokraterna
  • 14.30 Liberalerna
  • 15.00 Miljöpartiet

Pressträffar

Riksdagens presscenter står till partiföreträdarnas förfogande för eventuella pressträffar i direkt anslutning till deras respektive samtal med talmannen.

Talmannen kommer senare att hålla en pressträff i riksdagens presscenter.

Preliminär tid: tidigast 16.30.

Fototillfällen

Vid inledningen av talmannens möten med partiföreträdarna ordnas begränsade fototillfällen (TT och TV4).

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Den 2 oktober gavs ett uppdrag om att sondera möjligheterna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen till Ulf Kristersson (M). Den 14 oktober slutrapporterades uppdraget och den 15 oktober gavs ett sonderingsuppdrag till Stefan Löfven (S).

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00