Pressmeddelande

Talmannen ger sonderingsuppdrag till Stefan Löfven (S)

Publicerat: 15 oktober 2018 klockan 16.05

Talman Andreas Norlén har idag gett Stefan Löfven (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag har idag beslutat att ge Stefan Löfven i uppdrag att sondera förutsättningarna att bilda regering. Likt det uppdrag jag gav Ulf Kristersson handlar Stefan Löfvens uppdrag om att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Jag har inte specificerat något regeringsunderlag eller annat kriterium som begränsar sonderingarna. Sonderingsuppdraget ska slutrapporteras till mig senast den 29 oktober med en lägesrapport senast den 22 oktober, säger talman Andreas Norlén.

Den 14 oktober mötte talmannen Ulf Kristersson (M). Under måndagen har talmannen samtalat med företrädare för sju av riksdagspartierna, överlagt med de vice talmännen samt återigen samtalat med Stefan Löfven (S). Klockan 16.30 informerar talmannen kung Carl XVI Gustaf om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till ny statsminister.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen.

Talmannen träffade partiföreträdarna den 27 september och den 2 oktober samt höll överläggning i talmanspresidiet den 28 september och den 2 oktober. Därefter tillkännagav talmannen att han gett sonderingsuppdraget till Ulf Kristersson (M) samt informerade kung Carl XVI Gustaf om sonderingsuppdraget.

Den 9 oktober lämnade Ulf Kristersson (M) en lägesrapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering till talmannen. Talmannen informerade också statschefen och de vice talmännen om det aktuella läget. Den 14 oktober slutrapporterade Ulf Kristersson (M) sitt uppdrag.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00