Pressmeddelande

Pressträff med talmannen måndag den 12 november

Publicerat: 9 november 2018 klockan 16.38

På måndag den 12 november kl. 10.00 framträder talman Andreas Norlén tillsammans med Ulf Kristersson (M) som föreslås bli statsminister.

Tid: Måndag 12 november klockan 10.00
Plats: Riksdagens presscenter, plan 5, Västra riksdagshuset

Talmannen kommer kl. 10.30 att lägga fram förslag till statsminister för riksdagen. Vid pressträffen och i samband med att förslaget läggs fram, kommer det också att meddelas med vilka partier Ulf Kristersson avser att bilda regering.

Förslaget till statsminister läggs fram och bordläggs i kammaren den 12 november klockan 10.30. Förslaget bordläggs på nytt den 13 november. Därefter kommer förslaget att prövas av riksdagen den 14 november klockan 09.00.

Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 15 november. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum. Under dessa förutsättningar kommer också debatten med anledning av övergångsregeringens budgetproposition att ställas in. Debatt och beslut om budgetramarna planeras till den 12 december.

Om förslaget till statsminister inte bifalls kommer debatten om övergångsregeringens budgetproposition att äga rum som planerat den 15 november.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Ulf Kristersson (M) och Stefan Löfven (S) har haft varsitt uppdrag att sondera möjligheterna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera. Inget av uppdragen resulterade i något konkret förslag.

Den 30 oktober höll talmannen samtal med partiföreträdarna i olika konstellationer och har därefter fört informella kompletterande samtal med olika partiföreträdare.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00