Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannen ger nytt sonderingsuppdrag

Publicerat: 15 november 2018 klockan 14.52

Talman Andreas Norlén har gett Annie Lööf (C) i uppdrag att sondera förutsättningarna för en regering som riksdagen kan tolerera. Uppdraget ska slutredovisas till talmannen senast den 22 november.

– Detta sonderingsuppdrag är något annorlunda än de tidigare. Partierna har redan fört många samtal och jag bedömer att uppdraget kan utföras på en vecka, självklart med möjlighet till förlängning om det blir motiverat. Uppdraget är brett, både vad gäller möjliga partisammansättningar och statsministerposten, säger talman Andreas Norlén.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Riksdagen prövade den 14 november förslaget om Ulf Kristersson (M) som statsminister. Prövningen av förslaget utföll med rösterna 195 mot 154.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00