Pressmeddelande

Pressmeddelande: Ingvar Mattson föreslås bli ny riksdagsdirektör

Publicerat: 30 maj 2018 klockan 15.37

Talman Urban Ahlin och gruppledarna i riksdagen föreslår att Ingvar Mattson väljs till ny riksdagsdirektör i början av riksmötet 2018/19.  

– Ingvar Mattson har en gedigen erfarenhet av riksdagen och är en uppskattad ledare i statlig verksamhet. Han har egenskaper och kompetens av stor relevans för uppdraget som riksdagsdirektör och detta ligger till grund för vårt förslag av kandidat, säger talman Urban Ahlin.  

Ingvar Mattson är riksrevisor sedan 2017 och var innan dess generaldirektör för Statskontoret. Han var i riksdagen mångårig chef för finansutskottets kansli och har haft chefsposter vid konstitutionsutskottet. Han har en bakgrund i akademin som disputerad statsvetare och har undervisat och forskat vid universiteten i Lund och Linköping. Ingvar Mattson har också arbetat med flera utredningar och kommittéer, exempelvis som ledamot av Grundlagsutredningens expertgrupp och som sekreterare i Riksdagskommittén. Han har även internationella erfarenheter.

Bakgrund

En grupp bestående av talmannen och gruppledarna för samtliga riksdagspartier har berett förslaget inför riksdagens val av riksdagsdirektör. Riksdagen ska vid början av riksmötet 2018/19 ta ställning till förslaget.

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65