Pressmeddelande

Nya löner för riksrevisorerna

Publicerat: 7 juni 2018 klockan 09.08

Riksrevisorernas löner höjs den 1 juli 2018 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna. 

Riksrevisor Stefan Lundgren, som har det administrativa ansvaret för Riksrevisionen, får 150 900 kronor i månadslön, en höjning med 4 400 kronor.

Övriga riksrevisorer, Helena Lindberg och Ingvar Mattson, får 140 000 kronor i månadslön, en höjning med 3 500 kronor. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för riksrevisorerna. Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av Anders Lindström, ordförande, telefon 070-398 75 92, e-post anders.lindstrom@daisi.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00