Pressmeddelande

Nya arvoden för statsråden

Publicerat: 15 juni 2018 klockan 12.30

Statsrådens arvoden höjs den 1 juli 2018 efter beslut av Statsrådsarvodesnämnden. Arvodet till statsministern höjs med 4 000 kronor per månad till 172 000 kronor. Arvodet till övriga statsråd höjs med 3 000 kronor per månad till 136 000 kronor.

Statsrådsarvodesnämnden är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag bestämmer statsrådens arvoden och avgångsersättningar. Nämndens ledamöter är före detta kanslichefen Ove Nilsson, ordförande, före detta hovrättspresidenten Gunnel Wennberg och före detta riksdagsdirektören Anders Forsberg. Sekreterare är kammarrättsrådet Cecilia Bohlin. 

För mer information

Frågor om nämndens beslut besvaras av ordföranden Ove Nilsson, telefon 072-242 6136.

Nämndens sekreterare Cecilia Bohlin nås på telefon 08-561 694 49.

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00