Pressmeddelande

Nordisk-baltiskt talmansmöte på Island

Publicerat: 16 juli 2018 klockan 09.54

Talman Urban Ahlin deltar i en nordisk-baltisk talmanskonferens i Reykjavik den 18-19 juli. De nordisk-baltiska talmännen deltar även i firandet av Islands 100 år som självständig nation..

På talmanskonferensens program står bland annat frågor om regionala utmaningar i Arktis och i Östersjöområdet samt interparlamentariskt samarbete. Från Sverige deltar förutom talman Urban Ahlin även riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

De nordisk-baltiska talmännen kommer också att delta i det isländska hundraårsfirandet av självständigheten vid en ceremoni vid Thingvellirs nationalpark, platsen för det ursprungliga Alltinget.

Bakgrund

Talmanskonferensen hålls en gång om året och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef.

För mer information

Maria Elgstrand, senior internationell rådgivare, telefon 073-806 64 21, e-post maria.elgstrand@riksdagen.se

Talmannens presstjänst, 08-786 44 00