Pressmeddelande

Pressmeddelande: Talmannens besked om regeringsbildningen

Publicerat: 19 december 2018 klockan 13.01

Talman Andreas Norlén har i dag onsdagen den 19 december gett besked om sina kommande åtgärder i samband med regeringsbildningsprocessen. Talmannen har också gett besked om en tidplan för dessa åtgärder.

– Efter mina senaste samtal med partiledarna bedömer jag att en ytterligare omröstning i kammaren före jul skulle ske utan reell möjlighet för någon kandidat att bli statsminister. Partierna kan inte på kort sikt ändra tidigare ställningstaganden och jag kommer därför inte att lägga fram något förslag denna vecka. Processen bör dock inte avstanna och därför har jag i dag aviserat en tidplan för samtliga resterande steg av regeringsbildningsprocessen, säger talman Andreas Norlén.

Talmannens avsikt är att partierna ska använda den aviserade tiden till förhandlingar och nödvändig intern förankring. De två huvudkandidaterna till statsministerposten förväntas därutöver att regelbundet göra återrapporteringar till talmannen om sina respektive processer.

Tidplan

  • Informell återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) den 28 december.
  • Informell återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) den 4 januari.
  • Återrapportering från Stefan Löfven (S) respektive Ulf Kristersson (M) vid möten på talmannens tjänsterum i riksdagen den 10 januari. Tider meddelas senare.
  • Talmansrunda och överläggning med de vice talmännen samt pressträff den 14 januari. Tider meddelas senare.
  • Förslag till statsminister läggs i kammaren den 14 januari. Tid meddelas senare.
  • Förslag till statsminister prövas i kammaren den 16 januari. Tid meddelas senare.
  • Om förslaget till statsminister bifalls ska statsministern så snart det kan ske avge regeringsförklaring och anmäla de övriga statsråden till riksdagen. Detta kan ske tidigast den 17 januari. Skifteskonselj kommer därefter att äga rum.

Om förslaget inte tolereras av riksdagen planeras ett fjärde förslag till statsminister att läggas fram för riksdagen den 21 januari. Prövning av förslaget planeras till den 23 januari.

Om detta förslag till statsminister inte tolereras av riksdagen kommer extra val att utlysas. Det ska då hållas inom tre månader.

Talmannen kommer i dag att begära att Valmyndigheten tar fram ett underlag för planeringen av ett extra val med kortast möjliga tidsplan, i det fall ett fjärde förslag till statsminister faller i kammaren den 23 januari. Uppdraget återrapporteras till talmannen den 10 januari.

Vidare kommer talmannen att skicka brev till samtliga landshövdingar med anledning av länsstyrelsens roll som regional valmyndighet samt till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med anledning av de kommunala valnämndernas roll som lokal valmyndighet. Syftet är att uppmana länsstyrelser och kommuner att ha beredskap för ett eventuellt extra val.

Bakgrund

Talmannen inledde den 27 september uppdraget att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Följ händelseutvecklingen på riksdagens webbplats

På valingången på riksdagens webbplats finns aktuell information om riksdagsvalet, regeringsbildningen, talmansvalet med mera. Här uppdateras kontinuerligt informationen om händelseutvecklingen, tidpunkter för eventuella pressträffar och liknande. Den informationen går också ut via twitterkontot @Sverigesriksdag.

Valet 2018

Webb-tv

Talmannens pressträffar sänds direkt på riksdagens webbplats samt går att se i efterhand.

Pressackreditering och annan praktisk information

För att arbeta i Riksdagshuset måste du ha riksdagens pressackreditering, antingen en ordinarie eller en tillfällig som gäller för en dag. Information om pressackreditering och annan praktisk information för journalister och fotografer i anslutning till riksdagsvalet finns på riksdagens webbplats.

Praktisk information för arbete i anslutning till riksdagsvalet

Kontakt

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00