Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen föreslår ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

Publicerat: 13 december 2018 klockan 14.13

Uppdaterat: 13 december 2018 klockan 14.13

Riksdagsstyrelsen har vid sitt möte den 12 december 2018 beslutat att föreslå riksdagen att anta en ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

En ny säkerhetsskyddslag träder i kraft den 1 april 2019. Lagen gäller bara delvis för riksdagen och dess myndigheter. I övrigt gäller lagen om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.

Förslaget till ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter innehåller ändringar som är nödvändiga när den nya säkerhetsskyddslagen träder i kraft. Det är bl.a. förslag om att föra in nya begrepp som blir centrala för säkerhetsskyddslagstiftningen, till exempel säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsanalys. Förslaget innebär också en följdändring i säkerhetsskyddslagen.

Förslaget ska nu beredas av konstitutionsutskottet för att sedan beslutas av riksdagen. Den nya lagen och följdändringen i säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Framställning 2018/19:RS6, Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

För mer information

Charlotta Berglund, verksjurist, telefon 08-786 50 70, e-post charlotta.berglund@riksdagen.se

Karin Flygare, pressekreterare,  telefon 072-735 64 23