Pressmeddelande

Andre vice talmannen besöker Kronoberg

Publicerat: 5 april 2018 klockan 11.13

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Kronobergs läns valkrets måndagen den 9 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Ingrid Burman.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi vill få kunskap om framtidsfrågorna i alla län och valkretsar. Jag ser fram emot ett besök i Kronoberg som spänner över både traditionella näringar som skogen och nya satsningar på innovation och samverkan, säger Björn Söder.

I besöket deltar riksdagsledamöterna Monica Haider (S), ClasGöran Carlsson (S),  Katarina Brännström (M), Johan Hultberg (M), Per Ramhorn (SD) och Eskil Erlandsson (C).

Under dagen kommer andre vice talmannen och riksdagsledamöterna att genomföra studiebesök och samtal där den röda tråden är samverkan mellan företag, högre utbildning, föreningsliv, kommuner, län, regioner och andra organisationer för att möjliggöra gemensamma satsningar.

Syftet med besöket är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden i regionen. Dagen avslutas med en middag dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från olika samhällssektorer i valkretsen har bjudits in.

Media bjuds in att vara med under olika programpunkter. I samband med besöken finns möjlighet för medias frågor och fototillfällen.

09.30-10.30 Södra
Adress: Skogsudden, 351 89 Växjö
Samtal om skogens betydelse för Småland och skogsstrategin för smålandslänen

10.45-11.45 Linnéuniversitetet, LNU
Adress: P G Vejdes väg 21B, 35252 Växjö
Studiebesök om moderna trähus och innovationsmiljöer för smart och hållbart boende

13.30-14.30 Sagomuséet
Adress: Märta Ljungbergs väg 1, 341 35 Ljungby
Studiebesök och rundvandring

14.45-15.40, Kalmar Industries AB
Adress: Långgatan 14, Ljungby
Företagsbesök med fokus på Ljungby Business Arena

16.30-17.30, Huseby bruk
Adress: Huseby, 340 32 Grimslöv
Studiebesök om gemensamma satsningar

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se