Pressmeddelande

Talmannen besöker Gotland

Publicerat: 21 september 2017 klockan 11.09

Talman Urban Ahlin besöker Gotland måndagen den 25 september tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi vill få kunskap om framtidsfrågorna i respektive län. Företagsutveckling, livsmedelsstrategi och universitetsutbildning står i fokus under besöket, säger Urban Ahlin. 

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Hanna Westerén (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M).

Dagen avslutas med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen har bjudits in. Talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Media inbjuds att delta i de olika programpunkterna.

Program

9.00–9.45 Landshövdingens residens, Visby
Information om Gotland samt om Försvarsmaktens återetablering och det säkerhetspolitiska läget.

10.15–11.15 Moving floor AB, Ekeby
Information om innovation för automatisk utgödsling och företagets etablering i Kina.

11.30–13.00 Stava gård, Barlingbo
Information om företagshotellet, livsmedelsstrategi, livsmedelsutveckling samt landsbygdsutveckling.

13.30–14.30 Halkkörningsbanan, Östra Visby
Information om Skidcar, innovationen som utvecklat möjligheterna till halkkörning med bilar, lastbilar och motorcyklar, världen över. Provkörning.

15.00–17.00 Uppsala Universitet Campus Gotland, Visby Universitetsutveckling och forskning, innovationer och energi.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Mimmi Gibson, kommunikationsansvarig Länsstyrelsen, mobil 010-223 93 33, e-post mimmi.gibson@lansstyrelsen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53