Pressmeddelande

3 852 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerat: 5 oktober 2017 klockan 18.48

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3 852 motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden gick ut i dag, 5 oktober 2017 klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik.

I år pågick allmänna motionstiden mellan den 12 september och den 5 oktober. Under den perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 3 852 motioner (preliminär siffra). Det är fler jämfört med 2016, då 3 409 motioner lämnades in. Antalet motioner brukar vara som högst året före ett riksdagsval, vilket det är i år.

Lista över alla motioner

Motionerna publiceras på riksdagens webbplats och nås via länken nedan. Samtliga motioner väntas vara publicerade under fredagen. Från webbsidan kan man gå vidare och söka motioner utifrån ämne och filtrera utifrån vilket parti och ledamot som lämnat motionen.

Lista över motioner från allmänna motionstiden 2017

Mer information om allmänna motionstiden nås via länken nedan. Där finns även oppositionspartiernas budgetmotioner samlade, alltså de motioner där partierna redovisar sina motförslag till regeringens budgetförslag.

Om allmänna motionstiden

Nästa steg

När en motion kommit in lämnas den till det riksdagsutskott som ansvarar för området som motionen tar upp. Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. På riksdagens webbplats publiceras beslutsdatum för respektive motion så snart tidpunkten är bestämd.

Carina Larsson, pressekreterare , 08-786 48 58