Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 19 oktober 2017 klockan 08.30

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 600 kronor till 65 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2017. 

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat dels de avtal som träffats på arbetsmarknaden under 2017, dels hur lönerna på arbetsmarknaden faktiskt utvecklades under 2016. 

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg. 

För mer information 

Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42 

Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 072-333 63 61, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00