Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Publicerat: 16 oktober 2017 klockan 15.51

Ansökningar om stöd enligt lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för år 2018 har kommit in från samtliga riksdagspartiers kvinnoorganisationer.

Partibidragsnämnden har den 16 oktober 2017 beslutat om följande stöd för stödåret 2018.

Organisation

Summa

Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund

3 216 670 kr

Moderaterna 2 655 810 kr
Sverigedemokraternas kvinnoförbund 1 978 910 kr
Miljöpartiet de Gröna 1 514 750 kr
Centerkvinnorna 1 456 730 kr
Vänsterpartiet 1 437 390 kr
Liberala kvinnor 1 398 710 kr
Kristdemokratiska kvinnoförbundet 1 340 690 kr
Totalt 14 999 660 kr

Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) samt justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare rådmannen Feryal Mentes, telefon 070-180 55 79, e-post feryal.mentes@partibidragsnamnden.se.

Sven Kullberg, pressekreterare, 08-786 53 93