Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Pressmeddelande

Partibidragsnämndens beslut om stöd till politiska partier

Publicerat: 16 oktober 2017 klockan 15.40

Ansökningar om stöd enligt lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier för tiden den 15 oktober 2017 till den 14 oktober 2018 har kommit in från samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ.

Samtliga partier har försäkrat att de inte tagit emot några anonyma bidrag.

Partibidragsnämnden har den 16 oktober 2017 beslutat om följande stöd för stödåret 2017/2018.

Parti Summa
Socialdemokraterna 45 313 650 kr
Moderaterna 37 174 800 kr
Sverigedemokraterna 21 659 100 kr
Miljöpartiet 14 544 450 kr
Centerpartiet 13 670 400 kr
Vänsterpartiet 13 312 800 kr
Liberalerna 12 930 900 kr
Kristdemokraterna 11 858 100 kr
Feministiskt initiativ 1 666 500 kr
Totalt 172 130 700 kr

Partibidragsnämndens beslut kan inte överklagas.

Partibidragsnämnden består av f.d. hovrättspresidenten Gunnel Wennberg (ordf.) och justitieråden Gudmund Toijer och Mari Andersson.

Frågor om Partibidragsnämndens beslut besvaras av nämndens sekreterare, rådmannen Feryal Mentes, telefon 070-180 55 79, e-post feryal.mentes@partibidragsnamnden.se.

Sven Kullberg, pressekreterare, 08-786 53 93