Pressmeddelande

Krigsdelegationen har genomfört en övning

Publicerat: 20 mars 2017 klockan 18.18

– Krigsdelegationen kan ersätta riksdagen i händelse av krig eller krigsfara och vi har övat krigsdelegationens förmåga att göra just detta, säger Urban Ahlin, riksdagens talman och ordförande i krigsdelegationen.

Krigsdelegationen beslöt vid sitt konstituerande möte 2014 att genomföra en övning och den är nu genomförd. Krigsdelegationens ledamöter har övat utifrån ett scenario med skärpt säkerhetsläge av sådant slag att krigsdelegationen ersätter riksdagen. Krigsdelegationen har övat arbetssätt och funktioner.

– Övningen har gått bra och har tillfört erfarenheter och kunskap till krigsdelegationen. Det har varit många människor involverade, inte minst de 50 ledamöterna och stödresurserna. Det är positivt att se hur väl allt har fungerat, säger Urban Ahlin.

I övningen medverkade förutom krigsdelegationens ledamöter också tjänstemän från Riksdagsförvaltningen med uppgift att stötta krigsdelegationens ledamöter i deras arbete. Övningen genomfördes i samverkan med Försvarsmakten. Krigsdelegationen övade senast 1997.

Information om krigsdelegationen

Krigsdelegationens arbete regleras i regeringsformen och i riksdagsordningen.

Krigsdelegationen består av talmannen och 50 riksdagsledamöter. Ledamöterna väljs av riksdagen för varje mandatperiod. Ordförande är talmannen. Även ministrar som är lediga från uppdraget som riksdagsledamot kan sitta i krigsdelegationen.

Om det är fara för krig fattar Utrikesnämndens ledamöter tillsammans med statsministern beslut om att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen. För ett beslut krävs att statsministern och sex av nämndens ledamöter röstar för det.

Om Sverige är i krig är det Utrikesnämndens ledamöter som beslutar att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen. Innan Utrikesnämnden meddelar sitt beslut samråder nämnden med statsministern, om det är möjligt. Om nämnden inte kan sammanträda på grund av krig tas beslutet av regeringen.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samråd eller var för sig besluta att riksdagen ska återta sina befogenheter. Beslutet ska fattas så snart förhållandena medger det.

Om krigsdelegationen

Mediekontakter

Talmannen finns tillgänglig för kommentarer från klockan 21 via talmannens pressekreterare, telefon 08-786 44 00.

Talmannens pressekreterare, 08-786 44 00