Pressmeddelande

Talmannen deltar i EU-talmanskonferens när Romfördraget fyller 60 år

Publicerat: 14 mars 2017 klockan 14.54

Talman Urban Ahlin deltar den 16–17 mars i en extra EU-talmanskonferens i Rom för att uppmärksamma 60-årsdagen av Romfördraget. Mötet består av en ceremoniell del och en debattdel som kommer att ägnas åt EU:s framtid.

Talmän eller vice talmän från parlamenten i nästan samtliga EU-länder deltar i mötet, liksom ledamöter med ansvar för EU-frågor. Från riksdagen deltar även EU-nämndens ordförande Åsa Romson (MP).

För mer information

Tuula Zetterman, chef Sekretariatet för EU-samordning, 070-279 63 38, tuula.zetterman@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53