Pressmeddelande

Pressinbjudan: Seminarium om statens idrottspolitiska mål

Publicerat: 8 maj 2017 klockan 11.24

Det är svårt att få en samlad bild av vilken effekt statens bidrag till idrottsrörelsen har fått. Staten måste också på ett bättre sätt kunna säkerhetsställa att statsbidragen används på det sätt som riksdag och regering har bestämt. Det slår kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp fast i en ny rapport. Kulturutskottet anordnar den 11 maj ett seminarium om rapportens slutsatser. Seminariet är öppet för ledamöter, inbjudna gäster och media.

Tid: Torsdagen den 11 maj 2017, klockan 10.00–12.00
Plats: Andrakammarsalen, entré via Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

10.00 Inledning
Olof Lavesson (M), kulturutskottets ordförande.

10.05 Presentation av rapporten Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar (2016/17:RFR12)

  • Lena Sandström, utvärderare, utskottsavdelningens utvärderings- och forskningssekretariat.
  • Saila Quicklund (M), ordförande i kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

10.20 Barn- och ungdomsidrott i framtiden

  • 10.20 Björn Eriksson, ordförande, Riksidrottsförbundet
  • 10.30 Karin Redelius, professor i pedagogik, Gymnastik- och idrottshögskolan
  • 10.40 Mia Karlsson, ordförande, Sollefteå Skidor IF
  • 10.45 Fredrik Sundqvist, utbildningsansvarig, Azalea BK
  • 10.50 Carolina Klüft, f.d. elitidrottare och projektledare GEN-PEP
  • 11.00 Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

11.10 Frågestund

11.55 Avslutning
Gunilla Carlsson (S), kulturutskottets vice ordförande

Webb-tv

Seminariet kan följas direkt samt ses i efterhand via riksdagens webb-tv.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument

För mer information

Ann Aurén, kanslichef kulturutskottet, telefon 08-786 42 69, e-post ann.auren@riksdagen.se

Sven Kullberg pressekreterare, 08-786 53 93