Pressmeddelande

Förste vice talmannen och ledamöter besöker Uppsala

Publicerat: 7 juni 2017 klockan 12.54

Den 12 juni besöker riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Uppsala läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Göran Enander.

– Det är viktigt för riksdagen att vara ute i hela landet. Besöket i Uppsala har fokus på framtidsfrågor. Jag ser fram emot att studera allt från besöksnäring till miljöfrågor och innovation i näringslivet, säger Tobias Billström.

Viktiga frågor som kommer att tas upp under dagens studiebesök och samtal handlar om besöksnäring, kulturarv, kärnbränsle, miljöskydd och näringsliv samt innovation. Syftet med programmet är att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen.

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Agneta Gille (S), Gustaf Lantz (S), Jessika Roswall (M), Marta Obminska (M), Gunnar Hedberg (M), Josef Fransson (SD), Niclas Malmberg (MP), Solveig Zander (C), Emma Wallrup (V), Maria Weimer (L) och Mikael Oscarsson (KD).

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från valkretsen har bjudits in. Förste vice talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Media inbjuds att följa med vid programpunkterna nedan:

Österbybruks herrgård
09.30-10.30

Svensk Kärnbränslehantering, Forsmark
12.45-15.00

Talmansmiddagar – Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 072-736 62 65, e-post anna.strom@riksdagen.se