Pressmeddelande

KU föreslår tre nya riksrevisorer

Publicerat: 2 februari 2017 klockan 11.00

Konstitutionsutskottet, KU, föreslår att riksdagen väljer Stefan Lundgren (generaldirektör Statistiska centralbyrån), Helena Lindberg (generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Ingvar Mattson (generaldirektör Statskontoret) till nya riksrevisorer. KU föreslår också att riksdagen utser Stefan Lundgren till riksrevisor med administrativt ansvar.

Ett enigt konstitutionsutskott beslutade vid sitt sammanträde torsdagen den 2 februari att föreslå att riksdagen till nya riksrevisorer väljer Stefan Lundgren, Helena Lindberg och Ingvar Mattson. De föreslås tillträda sina uppdrag den 15 mars.

Stefan Lundgren är generaldirektör för Statistiska centralbyrån sedan 2009. Lundgren är docent i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. År 2003–2009 var han verkställande direktör för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Tidigare har han varit bl.a. finansråd och chef för ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet. Lundgren har varit ledamot i olika styrelser och insynsråd, bl.a. för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Expertgruppen för miljöstudier. Lundgren har deltagit i internationellt samarbete, bl.a. inom FN och OECD.

Helena Lindberg är generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sedan 2009. Hon är jurist och assessor vid Svea hovrätt. Under 2008 var hon generaldirektör för Krisberedskapsmyndigheten respektive Statens räddningsverk. Tidigare har hon bland annat varit ämnessakkunnig och expeditions- och rättschef (2003–2007) i Försvarsdepartementet. Hon har varit ledamot i olika styrelser och insynsråd, bl.a. för Försvarshögskolan och Rymdstyrelsen. Lindberg har deltagit i internationellt samarbete, bl.a. inom EU.

Ingvar Mattson är generaldirektör för Statskontoret sedan 2014. Mattson är filosofie doktor i statsvetenskap. Han har haft olika opolitiska anställningar inom riksdagen, bl.a. kanslichef vid finansutskottet 2006–2014 och biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet 2002–2006. Han har varit ledamot i bl.a. Ekonomistyrningsverkets insynsråd. Mattson har deltagit i internationellt samarbete, bl.a. inom OECD. Han har också varit redaktör för en bok om Riksrevisionen.

Riksdagen beslutar om förslagen

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till nya riksrevisorer respektive ny riksrevisor med administrativt ansvar. Beslut fattas av riksdagen onsdagen den 15 februari.

Information om Riksrevisionens uppdrag finns på Riksrevisionens webbplats.

Riksrevisionens webbplats

För mer information

Hans Hegeland, utskottsråd, konstitutionsutskottet, telefon 070-766 3162, e-post hans.hegeland@riksdagen.se

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54