Pressmeddelande

3 418 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerat: 5 oktober 2016 klockan 17.38

Riksdagens ledamöter har i år lämnat in 3 418 motioner under allmänna motionstiden. Det visar en första sammanräkning som gjorts efter att motionstiden gick ut klockan 16.30 i dag.

Under allmänna motionstiden har ledamöterna kunnat lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. I år pågick allmänna motionstiden mellan den 13 september och den 5 oktober.

Enligt kammarkansliet, som tar emot och registrerar motionerna, är antalet preliminärt och kommer troligen att behöva justeras något.

Motionerna kommer nu att hänvisas till riksdagens olika utskott för att beredas där.

Motionerna från allmänna motionstiden 2016

Samtliga motioner väntas finnas på webbplatsen under onsdagen. Oppositionspartiernas budgetmotioner kan nås via länken nedan.

Allmänna motionstiden

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54