Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 3 oktober 2016 klockan 15.10

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400 kronor till 63 800 kronor i månaden från och med den 1 november 2016.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2016 som ägt rum på arbetsmarknaden.

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

För mer information

Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42, eller Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 070-191 67 85, e-post: riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se

 

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54