Pressmeddelande

Talmannen besöker Polen och deltar i polskt-svenskt forum

Publicerat: 25 november 2016 klockan 10.22

Den 28-29 november gör talman Urban Ahlin ett officiellt besök till Polen. Under besöket kommer talmannen träffa det polska parlamentets, Sejmens, talman Marek Kuchciński. Besöket följs av ett svensk-polskt parlamentariskt forum där talmannen och flera riksdagsledamöter deltar.

Relationen mellan Sverige och Polen präglas av starka band när det gäller samhällsfrågor, ekonomi och kultur, liksom av ett nära samarbete inom EU. Sverige och Polen tog till exempel initiativ till det Östliga partnerskapet 2008 och länderna har en samsyn om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Den 28 november träffar talmannen det polska parlamentets, Sejmens, talman Marek Kuchciński.

– Vi ska samtala om frågor som är angelägna för både Polen och Sverige. Det är viktigt att de nationella parlamenten samarbetar för att bidra till ett välfungerande EU. Det kan till exempel handla om att se till att vi som nationella parlament värnar om att beslut fattas på rätt nivå, säger talman Urban Ahlin.

De båda talmännen kommer även att inspektera EU:s yttre gräns i regionen, gränsen mellan Polen och Ukraina. Talmannen kommer att få ta del av gränsbevakningens dagliga arbete och de utmaningar som personalen där ställs inför. Även en gränsstation kommer att besökas.

Svensk-polskt parlamentariskt forum

Den 29 november deltar och invigningstalar talman Urban Ahlin vid ett polskt-svenskt parlamentariskt forum i Sejmen. Forumet återkommer regelbundet och hölls för första gången i Stockholm 2003. De båda ländernas talmän deltar alltid. Forumet hålls i år för fjärde gången och kommer att ha tre teman: framtiden inom EU i ljuset av Brexit, säkerhet i Östersjöregionen och frågor kring Östliga partnerskapet samt polskt-svenskt samarbete inom innovationsområdet. 

Följande ledamöter kommer att delta: Pyry Niemi (S), Göran Pettersson (M), Kent Härstedt (S), Roger Richtoff (SD), Hanna Westerén (S), Dag Klackenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Marta Obminska (M), Lars Tysklind (L), Annika Lillemets (MP) och Karin Rågsjö (V).

För mer information

Martin Brozek, internationell rådgivare, 072-746 58 51, martin.brozek@riksdagen.se

Helena Lundstedt, internationell rådgivare, 076-861 95 16, helena.lundstedt@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53