Pressmeddelande

Till redaktionen: Ny föreskrift om arbetslokaler i riksdagen för medieföretag

Publicerat: 30 december 2016 klockan 12.29

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att införa en föreskrift för massmedias tillgång till arbetslokaler i riksdagen. Beslutet följs nu av en ansökningsprocess där medieföretag får ansöka om de fasta arbetsrum och studiorum som finns.

De medieföretag som önskar fast arbetsrum och/eller studiorum på plan 7 och 8 i Riksdagshuset kan ansöka fram till den 1 mars 2017. Beslut om tilldelning av lokaler kommer att tas under våren och träda i kraft vid månadsskiftet september/oktober 2017. Ansökningarna handläggs av kommunikationschefen i samverkan med juridiska enheten och beslut tas av riksdagsdirektören.

Föreskriften och ansökningsblankett finns på riksdagen.se:

Lokaler och service

För mer information

Anders Hagquist, kommunikationschef, telefon 08-786 65 14, e-post anders.hagqvist@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54