Pressmeddelande

Riksdagens förste vice talman och ledamöter besöker Malmö

Publicerat: 13 oktober 2015 klockan 15.19

Riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) avlägger officiellt besök i Skåne den 19 oktober tillsammans med riksdagsledamöter från Malmö kommuns valkrets. Besöket görs i samarbete med landshövding Margareta Pålsson.

– Det är viktigt att riksdagen är synlig i hela landet och att vi får god kunskap om vad som pågår i hela Sverige, säger förste vice talman Tobias Billström.

Under dagen kommer förste vice talman, riksdagsledamöterna och landshövdingen att genomföra ett studiebesök på Migrationsverket i Malmö. Bland annat får delegationen information om hur processen ser ut när asylsökande tas emot och hur processen går till när ensamkommande asylsökande barn kommer till Sverige.

Delegationen kommer också att göra ett studiebesök på spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment.

Studiebesöken görs för att orientera sig i frågor som är aktuella och viktiga för utvecklingen i regionen.

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt intressanta och aktuella personer från regionen har bjudits in. Talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Media inbjuds att följa nedanstående programpunkter:

Kl. 14.45 Kort pressträff utanför Migrationsverkets lokaler, Agnesfridsvägen 111, Malmö
Kom och träffa förste vice talman Tobias Billström (M), riksdagsledamöterna Marie Granlund (S), Hillevi Larsson (S), Patrick Reslow (M), Anders Forsberg (SD), Jennie Åfeldt (SD), Rasmus Ling (MP) och Allan Widman (FP).

Kl. 15.30 Massive Entertainment, Drottninggatan 34, Malmö
David Polfeldt, vd på Massive Entertainment, ger sin bild av varför de nordiska länderna är världsledande inom spelutveckling. Därefter följer presentationer av företagets utveckling till att bli framgångsrikt med 400 anställda samt näringslivsinitiativet till att få unga i arbete: Good Malmö.

Talmansmiddagar – kort bakgrundsinformation

Ambitionen är att det ska genomföras talmansmiddagar med ett program för studiebesök i alla valkretsar under en mandatperiod. Talmansmiddagarna ska ha ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna ska komma från riksdagen. Talmannen eller någon av vice talmännen ska tillsammans med landshövdingen i respektive län stå som värdar.

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin inför nu att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen.

För mer information

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 072-234 9480, karin.flygare@riksdagen.se

Karin Flygare, talmannens pressekreterare, 072-234 9480