Pressmeddelande

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Publicerat: 1 oktober 2015 klockan 10.17

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 400 kronor till 62 400 kronor i månaden från och med den 1 november 2015.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2015 som ägt rum på arbetsmarknaden.

Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

För mer information

Johan Hirschfeldt, ordförande i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 08-85 49 42 eller 070-577 44 47, e-post: jhirschfeldt@gmail.com eller Sven Johannisson, sekreterare i Riksdagens arvodesnämnd, telefon 070-191 67 85, e-post riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se

Johanna Blomqvist, pressekreterare, 08-786 47 34