Pressmeddelande

Talmannen står värd för nordisk-baltisk talmanskonferens

Publicerat: 17 augusti 2015 klockan 09.31

Den 20–21 augusti tar talman Urban Ahlin emot talmän från de nordiska och baltiska länderna i riksdagen.

Talmanskonferensen hålls en gång om året, och värdskapet roterar mellan de nordiska och baltiska länderna. Vanligtvis deltar det nationella parlamentets talman och parlamentets högsta förvaltningschef.

På dagordningen i Stockholm står frågor som aktuell parlamentarisk och utrikespolitisk utveckling både i närområdet och globalt.

För mer information

Ludwig Höghammar Mitkas, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 43 84, e-post ludwig.hoghammar.mitkas@riksdagen.se

Talmannens presstelefon, 070-537 29 00