Pressmeddelande

Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

Publicerat: 7 oktober 2014 klockan 11.42

Efter val i kammaren den 7 oktober är det klart vilka ledamöter som under valperioden 2014–2018 tar plats i riksdagens 15 utskott, EU-nämnden samt i riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden. Varje utskott väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Enligt riksdagsordningen valdes utskotten i följande ordning:

Konstitutionsutskottet
Björn von Sydow (S), Andreas Norlén (M), Hans Ekström (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Åkerlund (SD), Maria Abrahamsson (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Emanuel Öz (S), Tony Wiklander (SD), Mathias Sundin (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Emilia Töyrä (S)

Finansutskottet
Fredrik Olovsson (S), Anna Kinberg Batra (M), Monica Green (S), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Jörgen Hellman (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Agneta Karlsson (S), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Hans Unander (S), Dennis Dioukarev (SD), Erik Ullenhag (FP), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Marie Granlund (S)

Skatteutskottet
Leif Jakobsson (S), Jessica Polfjärd (M), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Per Åsling (C), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Daniel Sestrajcic (V), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S)

Justitieutskottet
Helene Petersson i Stockaryd (S), Beatrice Ask (M), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Annika Hirvonen (MP), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Johan Pehrson (FP), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S)

Civilutskottet
Johan Löfstrand (S), Ewa Thalén Finné (M), Hillevi Larsson (S), Jessika Roswall (M), Lars Eriksson (S), Roger Hedlund (SD), Carl-Oskar Bohlin (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Thomas Finnborg (M), Leif Nysmed (S), Mikael Eskilandersson (SD), Robert Hannah (FP), Nooshi Dadgostar (V), Caroline Szyber (KD), Johanna Haraldsson (S)

Utrikesutskottet
Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M), Anna-Lena Sörenson (S), Hillevi Engström (M), Olle Thorell (S), Julia Kronlid (SD), Sofia Arkelsten (M), Katarina Köhler (S), Kerstin Lundgren (C), Valter Mutt (MP), Margareta Cederfelt (M), Pyry Niemi (S), Björn Söder (SD), Birgitta Ohlsson (FP), Hans Linde (V), Sofia Damm (KD), Jasenko Omanovic (S)

Försvarsutskottet
Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Johan Forssell (M), Alexandra Völker (S), Mikael Jansson (SD), Lena Asplund (M), Kent Härstedt (S), Daniel Bäckström (C), Per Olsson (MP), Jan R Andersson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Allan Widman (FP), Stig Henriksson (V), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S)

Socialförsäkringsutskottet
Fredrik Lundh Sammeli (S), Elisabeth Svantesson (M), Carina Ohlsson (S), Mikael Cederbratt (M), Phia Andersson (S), Markus Wiechel (SD), Lars-Arne Staxäng (M), Yilmaz Kerimo (S), Solveig Zander (C), Maria Ferm (MP), Lotta Finstorp (M), Kerstin Nilsson (S), Linus Bylund (SD), Emma Carlsson Löfdahl (FP), Wiwi-Anne Johansson (V), Roland Utbult (KD), Teresa Carvalho (S)

Socialutskottet
Veronica Palm (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B Kjellin (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C) , Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Hanna Wigh (SD), Barbro Westerholm (FP), Karin Rågsjö (V), Emma Henriksson (KD), Hans Hoff (S)

Kulturutskottet
Gunilla Carlsson (S), Per Bill (M), Peter Johnsson (S) , Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Gustaf Hoffstedt (M), Anna Wallentheim (S), Angelika Bengtsson (SD), Bengt Eliasson (FP), Rossana Dinamarca (V), Lars-Axel Nordell (KD), Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Utbildningsutskottet
Lena Hallengren (S), Tomas Tobé (M), Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Håkan Bergman (S), Ulrika Carlsson i Skövde (C), Jabar Amin (MP), Michael Svensson (M), Gunilla Svantorp (S), Carina Herrstedt (SD), Torkild Strandberg (FP), Daniel Riazat (V), Annika Eclund (KD), Roza Güclü Hedin (S)

Trafikutskottet
Pia Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Suzanne Svensson (S), Jessica Rosencrantz (M), Lars Mejern Larsson (S), Patrik Jönsson (SD), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Karin Svensson Smith (MP), Edward Riedl (M), Ingela Nylund Watz (S), Per Klarberg (SD), Lars Tysklind (FP), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S)

Miljö- och jordbruksutskottet
Matilda Ernkrans (S), Ulf Berg (M), Isak From (S), Johan Hultberg (M), Maria Strömkvist (S), Martin Kinnunen (SD), Åsa Coenraads (M), Jan-Olof Larsson (S), Lena Ek (C), Stina Bergström (MP), Gunilla Nordgren (M), Monica Haider (S), Anders Forsberg (SD), Fredrik Malm (FP), Jens Holm (V), Magnus Oscarsson (KD), Marianne Pettersson (S)

Näringsutskottet
Jennie Nilsson (S), Catharina Elmsäter-Svärd (M), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Ingemar Nilsson (S), Josef Fransson (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Christer Engelhardt (S), Helena Lindahl (C), Lise Nordin (MP), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Anna Wallén (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Christer Nylander (FP), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Mattias Jonsson (S)

Arbetsmarknadsutskottet
Raimo Pärssinen (S), Ulf Kristersson (M), Annelie Karlsson (S), Katarina Brännström (M), Ann-Christin Ahlberg (S), Sven-Olof Sällström (SD), Hanif Bali (M), Patrik Björck (S), Annika Qarlsson (C), Marco Venegas (MP), Christian Holm (M), Eva-Lena Jansson (S), Paula Bieler (SD), Roger Haddad (FP), Ali Esbati (V), Désirée Pethrus (KD), Helén Pettersson i Umeå (S)

EU-nämnden
Marie Granlund (S), Ulrika Karlsson (M), Börje Vestlund (S), Maria Plass (M), Jan-Olof Larsson (S), Johnny Skalin (SD), Niklas Wykman (M), Lawen Redar (S), Eskil Erlandsson (C), Carl Schlyter (MP), Johan Hultberg (M), Anna-Lena Sörenson (S), Pavel Gamov (SD), Maria Weimer (FP), Jens Holm (V), Désirée Pethrus (KD), Teresa Carvalho (S)

Riksdagsstyrelsen
Ledamöter: Tomas Eneroth (S), Anna Kinberg Batra (M), Berit Högman (S), Tomas Tobé (M), Leif Jakobsson (S), Mattias Karlsson (SD), Ewa Thalén Finné (M), Eva Sonidsson (S), Anders W Jonsson (C), Maria Ferm (MP)
Ordförande: Talmannen

Utrikesnämnden
Talmannen Ledamöter: Tomas Eneroth (S), Fredrik Reinfeldt (M), Marie Granlund (S), Anna Kinberg Batra (M), Pernilla Stålhammar (MP), Julia Kronlid (SD), Annie Lööf (C), Jonas Sjöstedt (V), Jan Björklund (FP)
Ordförande: Statschefen

För suppleanter, se valberedningens förslag.

Valberedningens förslag (pdf, 3 MB)

Riksdagens webbplats kommer att uppdateras senare med fullständig information om utskottens och EU-nämndens sammansättning, presidier och suppleanter m.m.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54