Pressmeddelande

Riksdagen står värd för Nordiska rådets 66:e session 28–30 oktober

Publicerat: 27 oktober 2014 klockan 08.35

I slutet av oktober står Sveriges riksdag värd för Nordiska rådets 66:e session som väntas samla mellan 800 och 1000 deltagare från de nordiska länderna. På agendan står bland annat diskussioner om visioner kring det nordiska samarbetet, en flexiblare gemensam arbetsmarknad och det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön. Stora delar av sessionen är öppen för allmänhet och media.

Sessionen, som pågår mellan tisdagen den 28 och torsdagen den 30 oktober, hålls i Stockholm och riksdagen då Sverige har presidentskapet i Nordiska rådet för år 2014.

- Jag är stolt över att riksdagen är värd för Nordiska rådets session. Med en instabil omvärld blir det nordiska samarbetet allt viktigare och jag hoppas på givande debatter de kommande dagarna, säger talman Urban Ahlin som invigningstalar vid sessionen.

Vid sessionen kommer de nordiska statsministrarna att debattera visioner kring det nordiska samarbetet med parlamentarikerna. De nordiska försvarsministrarna och utrikesministrarna kommer att lämna redogörelser på temat internationell politik och bland annat ta upp det försämrade säkerhetsläget runt Östersjön.

- Statsminister Stefan Löfven (S) deltar för första gången i det nordiska toppmötet tillsammans med övriga regeringschefer. Till det kommer försvarsministrarnas redogörelse som med all säkerhet kommer att tilldra sig stor uppmärksamhet i och med det ändrade och försämrade säkerhetsläget i vårt närområde. Som president uppskattar jag den anda av tillit och öppenhet som präglar våra debatter, säger riksdagsledamoten och Nordiska rådets president Hans Wallmark (M).

Flexiblare arbetsmarknad

Vid sessionen kommer bland annat frågan om en flexiblare nordisk arbetsmarknad att tas upp. Rådet kommer att diskutera gränshinder mellan de nordiska länderna och reglerna för vad som gäller för arbetspendlare. Klimat och miljö samt utbildning är andra frågor som tas upp.

- Min förhoppning är att sessionen ska stärka det nordiska samarbetet ytterligare och att vi på så sätt blir en stark region och aktör i Europa, säger riksdagsledamoten och Nordiska rådets nyutnämnda vice president, Phia Andersson (S).

En rysk parlamentarisk delegation är också inbjuden. Delegationen kommer att följa sessionen och dessutom träffa Nordiska rådets presidium för ett möte på måndag kväll, den 27 oktober.

Litteraturpris

Nordiska rådets priser i litteratur, film, musik, barn- och ungdomslitteratur samt natur- och miljöpris kommer att delas ut i Stockholms stadshus på kvällen den 29 oktober. Förutom äran får pristagaren 350 000 danska kronor.

Öppet för allmänhet och media

De delar av sessionen som hålls i riksdagens plenisal är öppet för allmänhet och media samt kan följas via riksdagens webb-tv.

Tid: Tisdag den 28 oktober klockan 14.30–19.00, onsdag den 29 oktober klockan 9.00–12.00 och14.00–17.00 samt torsdag den 30 oktober klockan 9.00–14.00
Plats: Plenisalen, Riksdagshuset

Allmänheten kan följa sessionen från allmänhetens läktare, ingång via allmänhetens entré, Riksgatan 3.

Media kan följa sessionen från pressläktaren, ingång via Riksgatan 1.

Pressbriefing

En pressbriefing med Nordiska rådets president Hans Wallmark, vice president Phia Andersson och representanter för partigrupperna kommer att hållas inför sessionens början.

Tid: Tisdagen den 28 oktober klockan 12.00
Plats: Riksdagens presscenter, kammarfoajén, RV5

Ackreditering

Riksdagens ackreditering gäller för sessionen i Riksdagshuset. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta Maud Gehrman, tfn 08-786 40 52, e-post maud.gehrman@riksdagen.se eller Marianne Moström, tfn 08-786 54 60, e-post marianne.mostrom@riksdagen.se

Information om Nordiska rådets ackreditering för sessionen m.m. (Norden.org)

Om Nordiska rådet

Nordiska rådet är det nordiska samarbetets parlamentariska organ. Det bildades 1952 och består av 87 medlemmar från Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Färöarna. Grönland och Åland. Ordförandeskapet är rullande och gäller ett år i taget. År 2014 är det Sverige som är ordförande.

För mer information

Kontaktpersoner vid Riksdagsförvaltningen

Ralph Hermansson, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 60 15, 070-886 33 61, e-post ralph.hermansson@riksdagen.se

Dan Alvarsson, riksdagens internationella kansli, telefon 08-786 50 48, 070-231 35 72, e-post dan.alvarsson@riksdagen.se

Kontaktperson vid Nordiska rådet

Heidi Orava, senior advisor, telefon +45 21 71 71 48, e-post heor@norden.org

Maria Skuldt, pressekreterare Riksdagsförvaltningen, 08-786 40 54