Pressmeddelande

Civilutskottet vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag

Publicerat: 27 mars 2014 klockan 10.32

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Civilutskottet vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Regeringspartierna reserverar sig.

Sedan mars 2013 gäller att företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. I samband med detta beslut uppmanade riksdagen regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag på tvingande regler, som innebär parterna inte ska kunna avtala om en längre betalningstid än 30 dagar. Justitieministern har i interpellationsdebatter i riksdagen sagt att regeringen tänker återkomma med ett lagförslag, men utan att redovisa någon närmare tidsplan.

Civilutskottet konstaterar att det nu har gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade sitt förslag redan våren 2013. Utskottet anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen, menar utskottet och föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen.

Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna håller med om att långa betalningstider är ett problem för många mindre företag. Men de anser att det inte är ansvarsfullt att forcera fram lagförslag innan effekterna av en lag blivit tillräckligt utredda. Partierna konstaterar också att regeringen tagit initiativ till att tillsammans med näringslivet undersöka möjligheterna till självreglering.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Susanne Sjöblom, föredragande i civilutskottet, telefon 08-786 43 01.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Civilutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 april. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU20 Konsumenträtt

Magnus Korkala, informationsenheten, 08-786 40 79, 020-349 000