Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 7 maj 2014 klockan 11.14

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 9 maj. Några av de frågor som ska diskuteras är förberedelser inför stats- och regeringschefernas möte i juni och situationen i Ukraina.

Tid: Fredagen den 9 maj klockan 8.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till ordförande Allan Widman (FP), vice ordförande Marie Granlund (S) och EU-nämndens övriga ledamöter.

Allmänna frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) ska samråda med nämnden inför mötet för allmänna frågor den 13 maj.

Vid mötet väntas rådet ha en första förberedelse inför stats- och regeringschefernas möte i Europeiska rådet den 26-27 juni. Europeiska rådet väntas bland annat lägga fram strategiska riktlinjer för det kommande lagstiftningsprogrammet på området för rättsliga och inrikes frågor och även godkänna de landspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska terminen.

Utrikes frågor

Kabinettsekreterare Frank Belfrage ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 12 maj.

Vid mötet väntas utrikesministrarna diskutera situationen i Ukraina mot bakgrund av Rysslands annektering av Krim och hot mot Ukrainas suveränitet samt oroligheterna i östra Ukraina.

Rådet väntas även diskutera händelseutvecklingen i fredsförhandlingarna i Mellanöstern.

På agendan står även en diskussion om genomförandet av den Europeiska grannskapspolitiken, som fokuserar på EU:s grannländer i Östeuropa och på södra grannskapet.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

Kontaktpersoner

Allan Widman (FP), ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 58 46 Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden, telefon 08-786 47 51

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54