Pressmeddelande

Nej till regeringsförslag om sänkta socialavgifter för unga

Publicerat: 6 maj 2014 klockan 16.11

Att ytterligare sänka de sociala avgifter som arbetsgivare betalar för unga kommer inte att ge fler ungdomar jobb. Det menar en majoritet i socialförsäkringsutskottet, som föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för de yngsta. M, FP, C och KD reserverar sig.

Regeringen föreslår i en proposition att socialavgifterna som arbetsgivare betalar för unga ska sänkas ytterligare. Förslaget innebär bland annat att arbetsgivare ska behöva betala endast pensionsavgift för anställda under 23 år.

Socialförsäkringsutskottet menar att regeringens förslag inte kommer att leda till fler jobb för unga. Eftersom arbetsgivarnas kostnader sänks även för de ungdomar som redan har ett arbete leder en nedsättning av socialavgifterna för unga till att arbetsgivare subventioneras utan att det nödvändigtvis skapas några nya jobb. Resurserna satsas på de ungdomar som redan har arbete i stället för på de ungdomar som saknar arbete, anser utskottet.

Kritiserad nedsättning

De sociala avgifterna för personer under 26 år är redan i dag nedsatta. Utskottet pekar också på att den nedsättningen kritiserats, bland annat av Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet.

Socialförsäkringsutskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens proposition. Bakom utskottets förslag står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Till grund för utskottets förslag ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag om att riksdagen ska säga nej till regeringens proposition. Partierna anser i likhet med regeringen att sänkningen av socialavgifterna för unga har varit en viktig reform för att underlätta för ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. De pekar bland annat på en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. I rapporten anges bland annat att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga har haft positiva sysselsättningseffekter, främst för de yngre i målgruppen.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Mia Pousette, föredragande i socialförsäkringsutskottet. Telefon: 08-786 63 01.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000