Pressmeddelande

Riksdagsledamots rapport leder till yttrande från Europarådets parlamentariska församling

Publicerat: 27 maj 2014 klockan 15.35

Europarådets parlamentariska församling föreslår ändringar i ett utkast till en Europarådskonvention om manipulering av sporttävlingar. Ändringarna baseras på en rapport från den svenske riksdagsledamoten Kent Härstedt (S).

Utkastet till konventionen har tagits fram av Europarådets ministerkommitté. I början av året utsågs Kent Härstedt (S) till Europarådets parlamentariska församlings rapportör i frågan. Församlingen föreslår nu i ett yttrande följande ändringar som grundar sig på Härstedts rapport:

  • Ett "kryphål" i konventionen bör slopas. Kryphålet innebär att länder inte får åtala utländska personer som bor på deras territorium.
  • Formuleringen om illegal vadslagning bör stramas till.
  • Standardbestämmelser bör utarbetas för att lättare kunna harmonisera lagarna i olika länder.
  • Tillräckliga resurser bör avsättas för att följa upp efterlevnaden av konventionen.

Det är ministerkommittén som fattar beslut om den slutliga texten i den föreslagna konventionen.

Dokument

Rapport: "Draft Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions" (Församlingens webbplats)

För mer information

Fanny Labory, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-6498111, e-post fanny.labory@riksdagen.se

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54