Pressmeddelande

Trafikutskottet vill se utredning om bilprovningsmarknaden

Publicerat: 13 maj 2014 klockan 15.55

Hur har utförsäljningen av AB Svensk Bilprovning påverkat priser och tillgänglighet på besiktningsmarknaden? Regeringen bör skyndsamt se till att utreda frågan och några fler besiktningsstationer bör inte säljas förrän utredningen är klar. Det anser en majoritet i trafikutskottet, som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. M, FP, C och KD reserverar sig mot utskottets förslag.

Från och med den 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att det inte längre bara är AB Svensk Bilprovning utan även andra företag som kan besiktiga personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Trafikutskottet tycker det är viktigt att fordonsbesiktningen i landet fungerar väl och effektivt. Tillgängligheten ska vara hög, kvaliteten god och priserna rimliga. Avregleringen av besiktningsmarknaden har dock inte lett till vare sig lägre priser eller högre kvalitet, menar trafikutskottet. En rapport från Transportstyrelsen om fordonsbesiktningsmarknaden 2013 visar att marknaden i stort fungerar på samma sätt som tidigare. Däremot har snittpriset ökat under det senaste året och öppettider har minskat.

Frågetecken kring utförsäljningen

Trafikutskottet menar också att det finns flera frågetecken kring regeringens utförsäljning av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer. Utskottet är frågande till om de företag som tagit över flertalet av besiktningsstationerna verkligen ser långsiktigt på sina åtaganden. Det är tveksamt om de är beredda att göra de investeringar som framtiden kräver, anser utskottet.

Skyndsam utredning

Därför föreslår trafikutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt göra en utredning om hur utförsäljningen av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer har påverkat priser och tillgänglighet på fordonsbesiktningsmarknaden. Utredningen ska också visa hur möjligheten till fordonsbesiktning för alla typer av fordon i hela landet ska garanteras. Någon ytterligare försäljning av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer bör inte göras förrän utredningen är klar. Det anser en majoritet av trafikutskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna.

Regeringspartierna reserverar sig

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Fordonsbesiktningen på en konkurrensutsatt marknad är utformad så att konsumenterna gynnas samtidigt som högt ställda krav på trafiksäkerhet och miljökontroll uppnås, anser partierna. Transportstyrelsen ska enligt lag kontrollera att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Att därutöver begära en utredning är inte att använda statliga resurser på ett optimalt sätt, anser regeringspartierna. De ställer sig därför frågande till den utredning som utskottsmajoriteten vill ha.

För mer information

  • Faktafrågor: Ring Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet. Telefon: 08-786 50 66.
  • Partipolitiska frågor: Kontakta ledamöterna i utskottet.

Trafikutskottets ledamöter

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 4 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Dokument

 

Stina Nygårds, informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000