Pressmeddelande

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerat: 23 juni 2014 klockan 13.13

Regeringen samråder med EU-nämnden onsdagen den 25 juni. På agendan står EU:s budget för 2015.

Tid: Onsdagen den 25 juni klockan 13.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter.

Ekonomiska och finansiella frågor

Statssekreterare Hans Lindberg ska samråda med nämnden inför mötet i Ekofinrådet den 17 juli.

Vid mötet kommer rådet att diskutera kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2015.

Budgeten för 2015 ingår i budgetramen för 2014-2020 och ska enligt kommissionen framför allt bidra till förstärkt tillväxt och sysselsättning samt tillhandahålla solidaritet mellan medlemsstaterna och regionerna.

Dokument

EU-nämndens möteshandlingar

För mer information

Margareta Hjorth, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 48 78, 070-225 96 15, e-post margareta.hjorth@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Ta med riksdagens pressackreditering

Journalister som vill ställa frågor i anslutning till mötet men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta pressekreterare Maria Skuldt, telefon 08-786 40 54, e-post maria.skuldt@riksdagen.se eller Riksdagsinformation, telefon 020-349 000.

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54